Politie en Openbaar Ministerie

YourRequest heeft voor de politie, het OM en het CJIB vele diensten ontwikkeld ten behoeve van burger en bedrijfsleven. De kracht van YourRequest om in korte tijd een innovatieve dienstverlening te ontwikkelen en operationeel te maken was hierbij de succesfactor. 

Voor de politie is over de periode 2006 tot medio 2016 het portaal www.mijnpolitie.nl  ontwikkeld en ge-exploiteerd. Over deze 10 jaar zijn vele diensten en services geimplementeerd en beproefd. Inmiddels is mijnpolitie geintegreerd in www.politie.nl. Een greep uit de ontwikkelde services voor de politie:

  • Aangiftevolgservice (AVS) is de dienstverlening van de politie aan de burger om inzicht in de status en voortgang van een aangifte te krijgen. De politie heeft hiermee de klanttevredenheid van de burgers sterk verbeterd (van een 6 naar een 8) en kon tevens efficiency besparingen realiseren door minder navragen. Dagelijks worden updates van aangiften overgezet naar AVS waar de actuele status wordt bijgewerkt en een notificatie naar de burger wordt verstuurd in geval van nieuwe ontwikkelingen. De AVS is per 1 juli 2016 gemigreerd naar het algemene portaal www.politie.nl.
  • Boetevolgservice (BVS) is vanaf 2009 toegevoegd aan het portaal mijnpolitie.nl. Hiermee kan men op basis van de gegevens op de beschikking van het CJIB alle relevante gegevens van de snelheids- of roodlichtovertreding opzoeken, inclusief de flitsfoto's en de onderliggende ijkrapporten van de gebruikte apparatuur. Naast een goede dienstverlening kon hiermee ook adequaat gereageerd worden op WOB-aanvragen  (Wet Openbaar Bestuur) die voorheen veel tijd en energie kostten. Ook de CVOM van het OM heeft toegang tot dit portaal voor opvragen van informatie inzake bezwaren. Vanaf 2014 is de afwikkeling van (flits)overtredingen geheel verschoven van politie naar het CJIB, en is de BVS functionaliteit gecontinueerd in het burgerloket van het OM.
  • het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) is een initiatief van politie, OM en diverse online handelsplaatsen, gericht op het voorkomen en bestrijden van marktplaats- en webwinkelfraude. Het LMIO is een geavanceerd systeem waar men aangifte of melding van vermeende oplichting kan doen en waar men een (ver)koper of webwinkel op betrouwbaarheid kan checken. Hiertoe wordt van alle relevante gegevens een risicogetal berekend op basis van diverse eigen en openbare gegevensbronnen een risicogetal berekend. De politie heeft via een real-time dashboard inzicht in deze risico's en kan daardoor adequaat en vroegtijdig reageren en niet pas als er (vele) aangiftes zijn gedaan.

2

  • Het Intelligent Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime is een implementatie van een machine learning systeem, ontwikkeld met TNO, ingezet door de politie voor het voorkomen en bestrijden van cybercrime. Dit is een zelflerend systeem, dat zelfstandig teksten leest, interpreteert en de betreffende melding of zaak classificeert. Als nodig stelt het systeem als digitale rechercheur zelfstandig aanvullende vragen als eerste stap in het onderzoek.
  • De Electronische Afspraken Agenda (EAA) waarmee de politie afspraken met burger kon managen. Op basis van normtijden  dat voor alle typen afspraken kon de tijd van medewerkers optimaal benut worden. Zeer krachtig is ook de geavanceerde mogelijkheid om meerdere locaties tegelijk in een afspraak in te plannen. Dit is bijv. nodig bij 3D-aangiftes, waarbij de burger in een publieke ruimte via een webcam aangifte doet bij een politiemedewerker op bureau. Dan moesten zowel de publieke ruimte als de "stoel" van de medewerker ingepland worden. Ook bevat de EAA functionaliteit voor speciale afspraken zoals aanvragen/ophalen wapenvergunning of het bewaken dat iemand voldeed aan zijn opgelegde meldplicht bij bijv. een voetbalwedstrijd. De EAA is meerdere jaren operationeel geweest in de eenheid Noord-Holland. 
  • Ten behoeve van de kroning van koning Willem Alexander in 2013 is in opdracht van de Amsterdamse politie een registratie- en accereditatieportaal ontwikkeld waarmee alle gasten en hoogwaardigheidsbekleders zich dienden te registreren voor deze plechtigheid.

 

Naast dit scala aan diensten voor de politie heeft YourRequest ook voor het OM het slachtoffer informatie portaal ontwikkeld en exploiteren dit voor alle zaken in hoger beroep. Dit portaal is operationeel en zal in de loop van 2018 migreren naar generiek burgerloket dat door het OM wordt ontwikkeld.

Alle services werken als een "glasplaat" waarop de organisatie de informatie die zij met burgers of ketenpartners willen delen projecteert en waarop meldingen/aangiftes worden ontvangen. De relevante informatie wordt dagelijks uit de achterliggende primaire systemen "afgebeeld" op deze glasplaat. De glasplaat draagt ook zorg voor het uitsturen van een notificatie bij een statusupdate en het voorzien in interne informatiebehoefte.

Andere cases

Politie en Openbaar Ministerie

YourRequest heeft voor de politie, het OM en het CJIB vele diensten ontwikkeld ten behoeve van burger en bedrijfsleven. De kracht van YourRequest om in korte tijd een innovatieve dienstverlening te ontwikkelen en operationeel te maken was hierbij de succesfactor. Voor de politie is over de periode 2006 tot medio 2016 het portaal www.mijnpolitie.nl  ontwikkeld en ge-exploiteerd. Over deze …
Lees meer

EasyMaintain

Voor de bouw- en installatiebranche heeft YourRequest een modern portal ontwikkeld dat generiek inzetbaar is. Samen met partners uit de branche hebben wij functionele modules ontworpen die optimaal passen binnen de processen in deze branche: indienen van storingsmeldingen, online en via de telefoon. Alle routering en beheer van meldingen wordt hierin voorzien; documenten delen om …
Lees meer

Vastgoed Dashboard

  YourRequest heeft voor vastgoedbeheerders een innovatief vastgoeddashboard ontwikkeld samen met de Bouwmeester Groep. Dit dashboard geeft in 1 oogopslag inzicht in de algehele status van het vastgoed. Op basis van NL/SfB codering worden objecten vastgelegd in een register en worden hierop periodieke activiteiten gedefinieerd. Bijvoorbeeld een keuring van de sprinklerinstallatie iedere drie maanden door een …
Lees meer

Gemeente Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam heeft YourRequest de online dienstverlening Mijn Erfpacht ontwikkeld.Mijn Erfpacht bestaat uit een portaal voor de particuliere en zakelijke erfpachter die inloggen met DigiD respectievelijk eHerkenning, en een portaal voor de notaris, makelaar of andere intermediair. Mijn Erfpacht ontsluit informatie uit de achterliggende bron-systemen, inclusief informatie over openstaande nota's en betalingen.
Lees meer

Warmtemonitor

Per 1/1/2014 is de warmtewet in werking getreden. De warmtemonitor van YourRequest helpt warmteleveranciers, waaronder ook bijv. woningcorporaties of VVE's met centrale ketelinstallatie(s),  een contractregister, periodiek het rendement van de ketel te berekenen en te hierover te rapporteren en een storingsregister inclusief compensatieregel in te stellen.De warmtemonitor biedt alle ondersteuning om deze dienstverlening optimaal en …
Lees meer