Mijn Politie

YourRequest heeft voor de politie, het OM en het CJIB vele diensten ontwikkeld ten behoeve van burger en bedrijfsleven. De kracht van YourRequest om in korte tijd een innovatieve dienstverlening te ontwikkelen en operationeel te maken was hierbij de succesfactor.

Voor de politie is over de periode 2006 tot medio 2016 het portaal www.mijnpolitie.nl ontwikkeld en geëxploiteerd. Over deze 10 jaar zijn vele diensten en services geïmplementeerd en beproefd. Inmiddels is mijnpolitie geïntegreerd in www.politie.nl. Een greep uit de ontwikkelde services voor de politie:

Aangiftevolgservice (AVS) is de dienstverlening van de politie aan de burger om inzicht in de status en voortgang van een aangifte te krijgen. De politie heeft hiermee de klanttevredenheid van de burgers sterk verbeterd (van een 6 naar een 8) en kon tevens efficiency besparingen realiseren door minder navragen. Dagelijks worden updates van aangiften overgezet naar AVS waar de actuele status wordt bijgewerkt en een notificatie naar de burger wordt verstuurd in geval van nieuwe ontwikkelingen. De AVS is per 1 juli 2016 gemigreerd naar het algemene portaal www.politie.nl.
Boetevolgservice (BVS) is vanaf 2009 toegevoegd aan het portaal mijnpolitie.nl. Hiermee kan men op basis van de gegevens op de beschikking van het CJIB alle relevante gegevens van de snelheids- of roodlicht overtreding opzoeken, inclusief de flitsfoto’s en de onderliggende ijkrapporten van de gebruikte apparatuur. Naast een goede dienstverlening kon hiermee ook adequaat gereageerd worden op WOB-aanvragen (Wet Openbaar Bestuur) die voorheen veel tijd en energie kostten. Ook de CVOM van het OM heeft toegang tot dit portaal voor opvragen van informatie inzake bezwaren. Vanaf 2014 is de afwikkeling van (flits)overtredingen geheel verschoven van politie naar het CJIB, en is de BVS functionaliteit gecontinueerd in het burgerloket van het OM.
het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) is een initiatief van politie, OM en diverse online handelsplaatsen, gericht op het voorkomen en bestrijden van marktplaats- en webwinkel fraude. Het LMIO is een geavanceerd systeem waar men aangifte of melding van vermeende oplichting kan doen en waar men een (ver)koper of webwinkel op betrouwbaarheid kan checken. Hiertoe wordt van alle relevante gegevens een risicogetal berekend op basis van diverse eigen en openbare gegevensbronnen een risicogetal berekend. De politie heeft via een real-time dashboard inzicht in deze risico’s en kan daardoor adequaat en vroegtijdig reageren en niet pas als er (vele) aangiftes zijn gedaan.