Mijn Erfpacht

Amsterdam is een van de weinige gemeenten die grond aan particulieren en bedrijven in erfpacht geeft. Meestal in tijdvakken van 50 jaar, maar sinds enkele jaren ook eeuwigdurend. Erfpacht is juridisch complex, en bij mutaties op een recht of bij overdracht bij verkoop moeten de zaken goed geregeld worden. De gemeente Amsterdam wil dat de erfpacht aan het stuur zit en zoveel mogelijk online, 24×7 zelf kan regelen. Om de erfpachter een goede dienstverlening te  bieden, maar ook voor professional in de keten, zoal makelaars en notarissen. En zeker ook voor de gemeente zelf, om aanvragen en mutaties efficiënt en doelmatig te verwerken.  Dat is de opdracht aan YourRequest: realiseer en exploiteer een online dienstverlening voor alle klantgroepen, veilig en vertrouwd, op basis van gedefinieerde rollen en bevoegdheden.  Mijn Erfpacht geeft inzicht in de de erfpacht rechten, onderliggende documenten, (openstaande) betalingen en facturen.  Administratieve wijzigingen maar ook complexe mutatieverzoeken komen “in 1 keer goed en volledig” op de beheer afdelingen binnen voor verwerking. De erfpachter wordt via Mijn Erfpacht op de hoogte gehouden van status en voortgang en ontvangt naar wens notificaties. Mijn Erfpacht is continu in ontwikkeling en sluit aan op een dynamisch en complex achterland via slimme koppelvlakken. De dienst integreert tenslotte naadloos in het overkoepelende portaal Mijn Amsterdam. Inmiddels bedienen wij de gemeente alweer enkele jaren naar volle tevredenheid met onze dienstverlening.

Andere cases

Politie en Openbaar Ministerie

YourRequest heeft voor de politie, het OM en het CJIB vele diensten ontwikkeld ten behoeve van burger en bedrijfsleven. De kracht van YourRequest om in korte tijd een innovatieve dienstverlening te ontwikkelen en operationeel te maken was hierbij de succesfactor. Voor de politie is over de periode 2006 tot medio 2016 het portaal www.mijnpolitie.nl  ontwikkeld en geëxploiteerd. Over …
Lees meer

EasyMaintain

Voor de bouw- en installatiebranche heeft YourRequest een modern portal ontwikkeld dat generiek inzetbaar is. Samen met partners uit de branche hebben wij functionele modules ontworpen die optimaal passen binnen de processen in deze branche: indienen van storingsmeldingen, online en via de telefoon. Alle routering en beheer van meldingen wordt hierin voorzien; documenten delen om …
Lees meer

Vastgoed Dashboard

  YourRequest heeft voor vastgoedbeheerders een innovatief vastgoeddashboard ontwikkeld samen met de Bouwmeester Groep. Dit dashboard geeft in 1 oogopslag inzicht in de algehele status van het vastgoed. Op basis van NL/SfB codering worden objecten vastgelegd in een register en worden hierop periodieke activiteiten gedefinieerd. Bijvoorbeeld een keuring van de sprinklerinstallatie iedere drie maanden door een …
Lees meer

Mijn Erfpacht

Amsterdam is een van de weinige gemeenten die grond aan particulieren en bedrijven in erfpacht geeft. Meestal in tijdvakken van 50 jaar, maar sinds enkele jaren ook eeuwigdurend. Erfpacht is juridisch complex, en bij mutaties op een recht of bij overdracht bij verkoop moeten de zaken goed geregeld worden. De gemeente Amsterdam wil dat de …
Lees meer

Warmtemonitor

Per 1/1/2014 is de warmtewet in werking getreden. De warmtemonitor van YourRequest helpt warmteleveranciers, waaronder ook bijv. woningcorporaties of VVE's met centrale ketelinstallatie(s),  een contractregister, periodiek het rendement van de ketel te berekenen en te hierover te rapporteren en een storingsregister inclusief compensatieregel in te stellen.De warmtemonitor biedt alle ondersteuning om deze dienstverlening optimaal en …
Lees meer