Onze Dienstverlening

YourRequest levert al sinds 2006 eDiensten aan grotere publieke organisaties in Nederland. Wij werken in partnerchip met onze klanten waarbij wij onze verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor ontzorgen wij onze klanten en brengen hoogwaardige kennis en expertise in om complexe projecten te realiseren.

Een greep uit ons trackrecord over de jaren:

 

Mijn Erfpacht voor de Gemeente Amsterdam

 


Gemeente Amsterdam heeft YourRequest opdracht gegeven de online dienstverlening Mijn Erfpacht te realiseren en als SaaS-dienst te exploiteren. Al sinds 2017 partneren wij hiervoor met de gemeente. Met Mijn Erfpacht zijn erfpachters zelfredzaam en hebben inzicht in hun rechten, financiële zaken en kunnen wijzigingen aanvragen. Makelaars kunnen concreet adviseren over het erfpachtrecht bij een perceel, en notarissen hebben inzicht in openstaande nota’s. Mijn Erfpacht maakt onderdeel uit van Mijn Amsterdam en wisselt informatie met (open) bronnen backoffice-systemen uit via API’s. Erfpachters kunnen mutatieverzoeken indienen die via het medewerkersportaal in behandeling kunnen worden genomen. 

 

 

E-Dienst voor Gemeente Nijmegen


Voor de Gemeente Nijmegen heeft YourRequest een eDienst ontwikkeld voor het APV-domein. Hierbij geldt het uitgangspunt “mobile first” (maar niet uitsluitend). Medewerkers van de gemeente kunnen eenvoudig en zelfstandig formulieren ontwerpen en live zetten. YourRequest heeft hiervoor een scala aan componenten ontwikkeld op basis van de Common Ground 5-lagen architectuur.  Wij hebben geborgd dat deze voldoen aan de Nederlandse eisen en regelgeving. De eDienst verrijkt informatie op basis van open bronnen en integreert naadloos met de gemeentelijke backoffice.  Authenticatie is ingericht met DigiD en IRMA en betaling van gemeentelijke leges is voorzien in een betaaldienst op basis van iDeal.

 

 

Mijn Politie

YourRequest heeft voor de politie, het OM en het CJIB vele diensten ontwikkeld ten behoeve van burger en bedrijfsleven. De kracht van YourRequest om in korte tijd een innovatieve dienstverlening te ontwikkelen en operationeel te maken was hierbij de succesfactor.

Voor de politie is over de periode 2006 tot medio 2016 het portaal www.mijnpolitie.nl  ontwikkeld en geëxploiteerd. Over deze 10 jaar zijn vele diensten en services geïmplementeerd en beproefd: status updates met betrekking tot aangiftes, inzicht in snelheid- en roodlicht boetes inclusief foto’s,  ijkcertificaten, indienen bezwaar of betalen met iDeal.  Ook melding doen, online afspraak maken en aanvragen (wapen)vergunning zijn voor de Politie gerealiseerd. Inmiddels is mijnpolitie geïntegreerd in www.politie.nl

 

 

 


Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) is een initiatief van politie, OM en diverse online handelsplaatsen, gericht op het voorkomen en bestrijden van marktplaats- en webwinkel-fraude. YourRequest heeft in opdracht van Politie en OM dit geavanceerde systeem ontwikkeld. Men kan aangifte of melding van vermeende oplichting doen en een (ver)koper of webwinkel op betrouwbaarheid kan checken. Op basis van de aangifte- en melding-gegevens, verrijkt met eigen en data uit open bronnen wordt real-time een risicogetal berekend en weergegeven in een dashboard. De politie heeft via dit real-time dashboard continu inzicht in deze risico’s en kan daardoor adequaat en vroegtijdig reageren en niet pas als er (vele) aangiftes zijn gedaan.

 


Openbaar Ministerie


Naast de diverse diensten voor de politie heeft YourRequest ook voor het OM meerdere diensten ontwikkeld en hiervan de exploitatie gevoerd. Voor de burger het Slachtoffer Informatieportaal dat via een ETL interface met de backoffice-systemen van het Openbaar Ministerie koppelt en waarmee informeert slachtoffers worden geïnformeerd over de status en voortgang van hun zaak in hoger beroep. En voor het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) is een dienstverlening ontwikkeld om Mulder-zaken eenvoudig en efficiënt af te handelen.